Một Sức khỏe: khái niệm và ứng dụng thực tế

TS Nguyễn Việt Hùng, trưởng đại diện Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI) tại Đông và Đông Nam Á giải thích về khái niệm Một Sức khỏe và việc áp dụng cách tiếp cận này trong việc giải quyết một số vấn đề bệnh tật mới nổi như các bệnh lây truyền từ động vật sang người, kháng kháng sinh, và an toàn thực phẩm.